Tedarik Güvenliği

Paletle.com tüm iş süreçlerinde mal ve hizmet aldığı tedarikçilerini başarısının ayrılmaz bir parçası olarak görmekte ve uzun vadeli işbirliğine çok önem vermektedir. Tüm tedarikçilere eşit mesafede durma ilkesini benimsemiş ve tedarikçilerine sağlayabilecekleri bilgiler açısından adil rekabet ortamı içerisinde hareket edebilme imkânı sunmayı taahhüt etmektedir. Paletle.com, tedarikçilerine genel hukuki kurallara ve etik kurallara uymayı zorunlu kılmaktadır. Paletle.com, iş ilişkisinde şeffaflık ve açıklık, kalite yönetim uygulaması, masraf azaltma tedbirlerini birlikte uygularken; tedarikçilerinden aktif işbirliği, yüksek ürün kalitesi garantisi ve ürün geliştirme sürecine aktif bir katılımla yeniliklere açıklık beklemektedir.

Tedarikçi seçiminde dikkat ettiğimiz konular;

  • Sektör ve piyasa şartlarına göre fiyat avantajı sağlaması
  • Kalite ve zamanında sevkiyat performansının firmamızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılaması
  • Paletle.com için tahsis edilen üretim ve tedarik kapasitesinin istikrarlı olması
  • Paletle.com tarafından iletilen ürün geliştirme/iyileştirme taleplerine cevap verme durumu
  • Paletle.com ile imzaladığı tedarik sözleşmesi şartlarına uyumu
  • Çevre ve Etik Kurallara uygun davranma

destek@paletle.com +905323904235 

Paletle.com - Merkez